Loading...

Покана за международен търг на НАТО за доставка на тактическо облекло за персонала по сигурността на към Новата Главна квартира на НАТО в Брюксел, Белгия

Дата на обявяване: 29.05.2018

Референтен № FC(PROC)(2018)0096

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Службата за доставки към Главната квартира на НАТО обявява международен търг за доставка на тактическо облекло за персонала по сигурността към Новата Главна квартира на НАТО в Брюксел, Белгия.

Подробна информация за обхвата на тръжната процедура можете да намерите на адрес https://www.nato.int/structur/procurment.

Търгът ще се проведе в съответствие с изискванията на NATO International Staff Procurement Manual EM(2010)0285-REV1

Период на изпълнение на договора – 1 /една/ година с възможност за удължаване до 4 пъти с по една година.

Важни срокове:

– 5 юни 2018 г. – краен срок за представяне на офертите;

– септември 2018 г. – планирано сключване на договора.

При интерес за включване в тръжната процедура моля да информирате до 4 юни 2018 г.:

Министерство на икономиката
гр. София 1052
ул. „Славянска” № 8
Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел „НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11.

За връзка:

Телефони: 02/ 940 75 41
02/ 940 73 98

Споделете