Loading...

Покана за международен търг на НАТО за наемане на модулно офис оборудване

Дата на обявяване: 14.11.2013

Службата за доставки на Главната квартира на НАТО към Международния секретариат на НАТО, обявява международен търг за наемане на модулно офис оборудване (тип “контейнери”) за нуждите на Главната квартира на НАТО, Брюксел, Белгия.

Реф. IFB-2013-52

Търгът ще се проведе в съответствие с изискванията на NATO International Staff Procurement Manual EM(2010)0285-REV1.

Подробна електронна версия на обявата е достъпна на уебсайта на Международния секретариат на НАТО на адрес: http://www.ebidexchange.com/NATO, страница Solicitations. Инструкции за подготовката, изпращането и оценката на офертите се съдържат в част I на този документ и са достъпни след регистрация в уебсайта.

Желаещите да участват в тръжната процедура е необходимо да се свържат с лицето за контакт в Службата за доставки на Главната щабквартира на НАТО, за да бъдат включени в списък на бъдещите участници. Лице за контакт:

Mr. Frederic Salarnier
Email: procurement.contracts@hq.nato.int
Tel: +32-2-707-4476
Fax:+32-2-707-4927
NATO – Procurement Service
Boulevard Leopold III, 1110 Brussels, Belgium

Важни срокове:

16 декември 17:00 ч. местно време (Брюксел) – краен срок за представяне на оферти;

– януари 2014 г. – сключване на договор.

При интерес за включване в тръжната процедура моля да ни информирате до 10 декември 2013 г.:

Министерството на икономиката и енергетиката
гр. София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11.

За връзка:

Диляна Карагеоргиева
Телефон: 02/ 940 73 98
E-mail: D.Karageorgieva@mi.government.bg.

Споделете