Loading...

Покана за международен търг на НАТО за осигуряване на интернет в Афганистан

Дата на обявяване: 28.05.2013
Крайна дата за подаване на документи: 26.06.2013

Референтен №: RFP-2013-05

Международният секретариат на НАТО, службата за доставки на Главната квартира на НАТО, обявява международен търг за осигуряване на интернет в пет университета в Афганистан като част от проекта SILK-Afghanistan за осигуряване на високоскоростен интернет достъп чрез спътникови и оптични влакна в 18 афганистански университета и в правителствени институции в Кабул.

Дружествата, кандидатстващи за този търг, следва да имат опит в осигуряването на този вид услуга.

Търгът ще се проведе в съответствие с изискванията на NATO International Staff Procurement Manual EM(2010)0285-REV1.
Подробна електронна версия на обявата е достъпна на уебсайта на Международния секретариат на НАТО за бизнес възможности: http://www.ebidexchange.com/NATO, страница Sollicitations. Инструкции за подготовката, изпращането и оценката на офертите се съдържат в част I на този документ.

Желаещите да участват в тръжната процедура е необходимо да се свържат с лицето за контакт в службата за доставки на Главната квартира на НАТО, за да бъдат включени в списък на бъдещите участници.

Важни срокове:
– 16 юни 2013 г. 12:00 ч. – регистрация и задаване на въпроси във връзка с търга;
– 26 юни 2013 г. 15:00 ч. – краен срок за представяне на оферти;
– юли 2013 г. – сключване на договор.

За връзка:
Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете