Loading...

Покана за международен търг на НАТО за осигуряване на журналистически и аудио-визуални услуги в отдалечени райони

Дата на обявяване: 22.10.2015

Реф. № FC(PROC)(2015)0175

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Службата за доставки на Главната квартира на НАТО към Международния секретариат на НАТО обявява международен търг за осигуряване на журналистически и аудио-визуални услуги в отдалечени райони.

Период на сключване на договора – 1 година (с възможност за допълнително удължаване на срока на договора, но не повече от 4 пъти с по 1 година).

Подробна електронна версия на обявата е достъпна на адрес: http://www.ebidexchange.com/NATO

Инструкции за подготовката, изпращането и оценката на офертите се съдържат в част I на този документ и са достъпни след регистрация в уебсайта.

Важни срокове:

18 ноември 15:00 ч. местно време /Брюксел/ – краен срок за представяне на оферти

февруари 2016 г. – избор на изпълнител и сключване на договор.

При интерес за включване в тръжната процедура моля да информирате до 18 ноември 2015 г.:

Министерство на икономиката
гр. София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11.

За връзка:

Телефон: 02/ 940 73 98


Споделете