Loading...

Покана за международен търг на НАТО за разработване на проект за ремонт на Сграда Z, част от Главната квартира на НАТО в Брюксел, Белгия

Дата на обявяване: 06.03.2015

Референтен №: IFB 2015-622

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Международният секретариат на НАТО обявява международен търг за избор на изпълнител, който да подготви проект за ремонт на Сграда Z, част от Главната квартира на НАТО в Брюксел, Белгия. Проектът включва архитектурна част, инженерни дейности и координация по безопасност и здраве.

Подробна електронна версия на обявата можете да намерите тук.

Важни срокове:

13 април 2015 г. 15.00 ч. (местно време) – краен срок за подаване на оферти;

началото на месец май 2015 г. – избор на изпълнител и сключване на договор.

При интерес за участие в тръжната процедура моля да информирате до 27 март 2015 г. на адрес:

Министерството на икономиката
гр. София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11.

За връзка:

Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете