Loading...

Покана за международен търг за осигуряване на мобилни генератори за нуждите на Силите за отговор на НАТО

Дата на обявяване: 31.01.2017

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Агенцията на НАТО за поддръжка и снабдяване (NSPA) обявява международен търг за осигуряване на мобилни генератори за нуждите на Силите за отговор на НАТО. Подробна информация за предмета и обхвата на тръжната процедура можете да намерите тук.

Очаквана стойност на поръчката – 5 800 000 евро.

Важни срокове:

24 февруари 2017 г. – представяне на фирмите кандидати в страната домакин

след 20 февруари 2017 г. – планувано изпращане на тръжните документи

април 2017 г. – краен срок за представяне на офертите

В търга могат да участват фирми, за които е издадена Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Интерес за участие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) трябва да бъде заявен писмено до 10 февруари 2017 г. на адрес:

Министерство на икономиката
гр. София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция: “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел: “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО.

За връзка:

Диляна Карагеоргиева

Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете