Loading...

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на

Дата на обявяване: 26.08.2016
Крайна дата за подаване на документи: 16.09.2016

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. “Славянска” № 8, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в процедура с предмет:„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на Министерство на икономиката”.

Решение /публикувано на 26.08.2016г./

Обявление /публикувано на 26.08.2016г./

Документация /публикувано на 26.08.2016г./

Разяснение № 26-00-97/02.09.2016г. /публикувано на 02.09.2016г./

Съобщение за отваряне на ценови предложения /публикувано на 29.09.2016г./

Доклад и протоколи №№ 1, 2 и 3 /публикувани на 07.10.2016г./

Решение /публикувано на 07.10.2016г./

Договор /публикуван на 08.11.2016/

Обявление за възложена поръчка /изпратено в РОП на 08.11.2016г. публикувано в РОП на 08.11.2016г./

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 11.12.2019 г.,публикувано в профила на купувача на 11.12.2019 г./

Споделете