Loading...

Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Министерство на икономиката, по три обособени позиции

Дата на обявяване: 27.04.2018

Уважаеми дами и господа,

Министерство на икономиката, с адрес: гр. София, ул. “Славянска” № 8 открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне по чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: “Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Министерство на икономиката, по три обособени позиции:

Обособена позиция 1: Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Министерство на икономиката, присъединени на средно и ниско напрежение на територията на гр.София, гр.Луковит и гр.Враца;

Обособена позиция 2: Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Министерство на икономиката, присъединени на ниско напрежение на територията на гр.Бургас и гр.Стара Загора;

Обособена позиция 3: Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Министерство на икономиката, присъединени на ниско напрежение на територията на гр.Русе”

Решение за откриване (публикувано на 27.04.2018 г. в профила на купувача)

Образец на декларация по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП (публикувана на 15.05.2018г.)

Договор /публикуван в профила на купувача на 30.07.2018г./

Договор /публикуван в профила на купувача на 30.07.2018 г./

Обявление за възложена поръчка по позиция 1 /публикувано в профила на купувача на 30.07.2018г./

Обявление за приключване на договор по позиция 1 /публикувано в РОП на 11.08.2020 г.;публикувано в профила на купувача на 11.08.2020 г./

Решение за прекратяване по позиции 2 и 3 /Публикувано в профила на купувача на 18.09.2018г./

Обявление за възложена поръчка по позиции 2 и 3 /публикувано в профила на купувача на 03.10.2018г./

Споделете