Loading...

„Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарта GSM/UMTS с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност за нуждите на Министерство на икономиката“

Дата на обявяване: 17.07.2019
Крайна дата за подаване на документи: 20.08.2019

Уважеми дами и господа,

Министерството на икономиката, с адрес: гр. София, ул. “Славянска” № 8, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура с предмет: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарта GSM/UMTS с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност за нуждите на Министерство на икономиката“.

Решение за откриване (изпратено на 15.07.2019 г. в РОП, публикувано на 17.07.2019 г. в РОП и в профила на купувача)

Обявление за поръчка (изпратено на 15.07.2019 г. в РОП, публикувано на 17.07.2019 г. в ОВ на ЕС, в РОП и в профила на купувача)

Заглавна страница, документация и образци (публикувани на 17.07.2019 г. в профила на купувача)

Проект на договор (публикуван на 17.07.2019 г. в профила на купувача)

ЕЕДОП (публикуван на 17.07.2019 г. в профила на купувача)

Протокол №1 (публикуван на 22.08.2019 г. в профила на купувача)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано на 30.08.2019г. в профила на купувача)

Протоколи № 1, 2 и 3 (публикувани в профила на купувача на 10.09.2019 г.)

Доклад (публикуван в профила на купувача на 10.09.2019 г.)

Решение за определяне на изпълнител (публикувано в профила на купувача на 10.09.2019 г.)

Договор (публикуван в профила на купувача на 06.11.2019 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикувано в профила на купувача на 06.11.2019г.)

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 10.12.2021 г.;публикувано в профила на купувача на 10.12.2021 г./

Споделете