Loading...

„Предоставяне на специализирани юридически услуги в областта на държавните помощи за нуждите на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” на Министерството на икономиката

Дата на обявяване: 15.12.2015
Крайна дата за подаване на документи: 05.01.2016

Министерството на икономиката отправя покана по процедура на договаряне без обявление, на основание, чл. 90, ал. 1, т.13 от ЗОП с предмет:

„Предоставяне на специализирани юридически услуги в областта на държавните помощи за нуждите на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” на Министерството на икономиката – управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Решение за откриване

Доклад от работата на комисията; Решение за класиране и Протокол

Договор (22.02.2016)

Обявление за приключване на договор /публикувано на 13.02.2018/

Споделете