Loading...

“Пристанище Бургас” ЕАД, гр. Бургас обявява търг с тайно наддаване за продажба на бракувани ДМА, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 08.05.2018

“Пристанище Бургас” ЕАД, гр. Бургас обявява търг с тайно наддаване за продажба на бракувани ДМА, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете