Loading...

“Пристанище Бургас” ЕАД обявява откриване и провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет “Възлагане на застрахователни услуги по застраховка “Индустриален пожар”

Дата на обявяване: 25.01.2019

“Пристанище Бургас” ЕАД обявява откриване и провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет “Възлагане на застрахователни услуги по застраховка “Индустриален пожар”

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете