Loading...

“Пристанище Бургас” ЕАД обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на ДМА

Дата на обявяване: 25.10.2018

“Пристанище Бургас” ЕАД обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на ДМА

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете