Loading...

“Пристанище Бургас” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба като скрап на бракувани ДМА.

Дата на обявяване: 18.09.2017

“Пристанище Бургас” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба като скрап на бракувани ДМА.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете