Loading...

Пристанище Бургас” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на бракувани дълготрайни материални активи по позиции.

Дата на обявяване: 14.09.2018

“Пристанище Бургас” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на бракувани дълготрайни материални активи по позиции.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете