Loading...

“Пристанище Бургас” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за продажба на ДМА, по позиции – 25 инвентарни обекта

Дата на обявяване: 25.06.2018

“Пристанище Бургас” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за продажба на ДМА, по позиции – 25 инвентарни обекта.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете