Loading...

“Пристанище Бургас” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на ДМА, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 28.09.2018

“Пристанище Бургас” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на ДМА, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете