Loading...

„Пристанище Бургас“ ЕАД обявява търг за продажба на бракувани дълготрайни материални активи, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 14.12.2017

„Пристанище Бургас“ ЕАД обявява търг за продажба на бракувани дълготрайни материални активи, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете