Loading...

„Пристанище Бургас“ ЕАД обявява търг за продажба на бракувани дълготрайни материални активи.

Дата на обявяване: 09.02.2018

„Пристанище Бургас“ ЕАД обявява търг за продажба на бракувани дълготрайни материални активи.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете