Loading...

„Пристанище Бургас“ ЕАД публикува заповед за прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на бракувани активи, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 11.05.2018

„Пристанище Бургас“ ЕАД публикува заповед за прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на бракувани активи, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете