Loading...

„Пристанище Варна“ ЕАД обявява два търга за продажба на ДМА, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 16.02.2018

„Пристанище Варна“ ЕАД обявява два търга за продажба на ДМА, собственост на дружеството:

Т-ДМА-01-18

Т-ДМА-02-18

Споделете