Loading...

“Пристанище Варна” ЕАД обявява търг с тайно наддаване, за продажба на ДМА, Пристанище Варна-изток, включително продажба на 2 броя машини

Дата на обявяване: 14.08.2019

“Пристанище Варна” ЕАД обявява търг с тайно наддаване, за продажба на ДМА, Пристанище Варна-изток, включително продажба на 2 броя машини

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете