Loading...

“Пристанище Варна” ЕАД обявява търг с тайно наддаване, за продажба на ДМА, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 18.07.2019

“Пристанище Варна” ЕАД обявява търг с тайно наддаване, за продажба на ДМА, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете