Loading...

“Пристанище Варна” ЕАД обявява търг за продажба на ДМА, Пристанище Варна-запад, включително 4 броя машини

Дата на обявяване: 13.08.2019

“Пристанище Варна” ЕАД обявява търг за продажба на ДМА, Пристанище Варна-запад, включително 4 броя машини.

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете