Loading...

„Пристанище Варна“ ЕАД обявява търг за продажба на ДМА – транспортни и транспортно-подемни средства.

Дата на обявяване: 16.03.2018

„Пристанище Варна“ ЕАД обявява търг за продажба на ДМА – транспортни и транспортно-подемни средства.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете