Loading...

„Пристанище Варна“ ЕАД обявява търг за продажба на ДМА – транспортни и транспортно-подемни средства“.

Дата на обявяване: 18.01.2018

„Пристанище Варна“ ЕАД обявява търг за продажба на ДМА – транспортни и транспортно-подемни средства“.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Заповед за прекратяване на търга.

Споделете