Loading...

„Пристанище Видин“ ЕООД открива процедура за избор на застраховател за сключване на застраховка „Гражданска отговорност на юридически лица“ за нуждите на дружеството.

Дата на обявяване: 03.08.2018

„Пристанище Видин“ ЕООД открива процедура за избор на застраховател за сключване на застраховка „Гражданска отговорност на юридически лица“ за нуждите на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете