Loading...

„Пристанищен комплекс-Русе“ ЕАД открива процедура за провеждане на конкурс за избор на одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2017 г. по МСС“.

Дата на обявяване: 29.11.2017

„Пристанищен комплекс-Русе“ ЕАД открива процедура за провеждане на конкурс за избор на одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2017 г. по МСС“.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете