Loading...

„Пристанищен комплекс-Русе“ ЕАД открива процедура за провеждане на конкурс за сключване на застраховки „Имущество“ и „Гражданска отговорност към трети лица“ за обекти-публична държавна собственост за 2018 г.“.

Дата на обявяване: 29.11.2017

„Пристанищен комплекс-Русе“ ЕАД открива процедура за провеждане на конкурс за сключване на застраховки „Имущество“ и „Гражданска отговорност към трети лица“ за обекти-публична държавна собственост за 2018 г.“.

Подробна информаця може да изтеглите от тук.

Споделете