Loading...

“Продължаване правото на ползване и техническа поддръжка на специализирани софтуерни продукти“ по три обособени позиции: 1. „Подновяване на техническата поддръжка (Support & Subscription) на съществуващи VMware лицензи за две години“; 2. „Продължаване пра

Дата на обявяване: 15.05.2018
Крайна дата за подаване на документи: 04.06.2018

Уважаеми дами и господа,

Министерството на икономиката, с адрес: гр. София, ул. “Славянска” № 8 отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в обществена поръчка за събиране на оферти с обява с предмет: “Продължаване правото на ползване и техническа поддръжка на специализирани софтуерни продукти” по три обособени позиции

Обява /публикувана в профила на купувача на 15.05.2018 г./

Информация за публикувана в профила на купувача обява /публикувана в профила на купувача на 15.05.2018г./

Документация, образци и проекти на договори по позиции /публикувани в профила на купувачана 15.05.2018 г./

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти (публикувана в профила на купувача на 30.05.2018г.)

Доклад (публикуван на 29.06.2018г. на профила на купувача)

Протокол и Приложение 1 към него (публикуван на профила на купувача на 29.06.2018г.)

Съобщение за прекратяване възлагането на позиция 1(публикувано на профила на купувача на 29.06.2018г.)

Договор по позиция 2 /публикуван в профила на купувача на 18.07.2018 г./

Договор по позиция 3 /публикуван в профила на купувача на 18.07.2018 г./

Споделете