Loading...

Продажба на активи, собственост на “Български пощи” ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 20.03.2018

“Български пощи” ЕАД, гр. София обявява търгове с тайно наддаване за продажба на неоперативни активи, собственост на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук:

Търг 1.

Търг 2.

Търг 3.

Търг 4.

Споделете