Loading...

Продажба на активи, собственост на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД, гр. София

Дата на обявяване: 19.08.2019

“БДЖ – Товарни превози” ЕООД, гр. София открива търг с тайно наддаване за продажба на 485 броя товарни вагони, собственост на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук.

Споделете