Loading...

Продажба на активи, собственост на “Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД, гр. София

Дата на обявяване: 14.09.2017

“Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, собственост на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук.

Споделете