Loading...

Продажба на активи, собственост на “ЕКОЕЛ” ЕАД (л), гр. Плевен

Дата на обявяване: 02.05.2018

“ЕКОЕЛ” ЕАД (л), гр. Плевен обявява търг с явно наддаване за продажба на дълготрайни активи, собственост на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук.

Споделете