Loading...

Продажба на активи, собственост на “ГУСВ” ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 03.07.2018

“ГУСВ” ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук.

Споделете