Loading...

Продажба на активи, собственост на “Холдинг Български държавни железници” ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 20.08.2019

“Холдинг Български държавни железници” ЕАД, гр. София открива търг с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук.

Споделете