Loading...

Продажба на активи, собственост на “Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 23.10.2017

“Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук.

Споделете