Loading...

Продажба на активи, собственост на “Интендантско обслужване” ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 21.08.2019

“Интендантско обслужване” ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за продажба на ДМА, собственост на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук.

Споделете