Loading...

Продажба на активи, собственост на “Пристанище Бургас” ЕАД, гр. Бургас

Дата на обявяване: 14.05.2018

“Пристанище Бургас” ЕАД, гр. Бургас обявява търг с тайно наддаване за продажба на бракувани ДМА, собственост на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук.

Споделете