Loading...

Продажба на активи, собственост на “Пристанище Бургас” ЕАД, гр. Бургас

Дата на обявяване: 24.10.2017

“Пристанище Бургас” ЕАД, гр. Бургас обявява търг с тайно наддаване за продажба като скрап на бракувани ДМА, собственост на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук.

Споделете