Loading...

„Проинвекс“ ЕООД, гр. София обявява два търга с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 28.02.2019

„Проинвекс“ ЕООД, гр. София обявява два търга с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижимr имоти, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Търг 1.

Търг 2.

Споделете