Loading...

„Проинвекс“ ЕООД обявява 3 търга с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 07.06.2019

„Проинвекс“ ЕООД обявява 3 търга с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук:

Търг 1.

Търг 2.

Търг 3.

Споделете