Loading...

„Проинвекс“ ЕООД обявява търг с тайно наддаване при открито заседание за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 19.07.2019

„Проинвекс“ ЕООД обявява търг с тайно наддаване при открито заседание за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете