Loading...

„Проинвекс“ ЕООД обявява търг с тайно наддаване при открито заседание за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 29.08.2019

„Проинвекс“ ЕООД обявява търг с тайно наддаване при открито заседание за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете