Loading...

„Проинвекс“ ЕООД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 05.11.2018

„Проинвекс“ ЕООД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете