Loading...

„Проинвекс“ ЕООД обявява търгове за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 13.11.2019

„Проинвекс“ ЕООД обявява търгове за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Търг 1.

Търг 2.

Търг 3.

Търг 4.

Споделете