Loading...

„Проинвекс“ ЕООД – София обявява търг с тайно наддаване при открито заседание за отдаване под наем на следните имоти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 20.02.2019

„Проинвекс“ ЕООД – София обявява търг с тайно наддаване при открито заседание за отдаване под наем на следните имоти, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете