Loading...

“Ракона Трейд” ООД, гр. Пловдив в несъстоятелност

Дата на обявяване: 15.01.2013
Дата 15.01.2013
Място Канцеларията на синдика в Стара Загора, п.к. 6000 ул. “Хаджи Димитър Асенов” № 119 ет. 3, офис 6
Синдик Мирослава Господинова Стръмска
Дело номер, съд т.д. 9/2010, Окръжен съд Пловдив
Длъжник “РАКОНА ТРЕЙД” ООД, гр. Пловдив в несъстоятелност
Ред на продажбата продажба по реда на чл.718 от ТЗ
Начин на продажбата продажба на МПС

Мирослава Господинова Стръмска, с адрес за кореспонденция: град Стара Загора, п.к. 6000 ул. “Хаджи Димитър Асенов” № 119 ет. 3, офис 6, тел. 042 620-152 факс 042 638-581, синдик на РАКОНА ТРЕЙД” ООД в несъстоятелност, вписано в търговски регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК 115534025 с адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Авксентий Велешки” № 10, в производство по несъстоятелност по т.д. № 9/2010 г. по описа на Окръжен съд Пловдив на основание чл. 718 от ТЗ обявява на интересуващите се, че съгласно определение на съда по несъстоятелността 1571 от 31.08.2012 г. се извършва продажба чрез пряко договаряне на следните моторни превозни средства, а именно:

1. Товарен автомобил Фолксваген, модел ЛТ 28 Д, фургон, дизел, цвят бял, per. № РВ 2386ТМ, рама № WV2ZZZ21ZNH009227, двигател № 1S016082, при първоначална регистрация 16.12.1991 г. Пазарната оценка на автомобила е 900 лева. Автомобилът не е в движение;

2. Лек автомобил Пежо 206, per. № РВ8725ВА, цвят – светло сив металик, хетчбек, бензин, с идентификационен номер VF32AHFXF41242112, първоначална регистрация 31.07.2001 г. Пазарната оценка на автомобила е 2500 лева. Автомобилът не е в движение.

Документацията за продажбата, както и допълнителна информация за продаваните моторни превозни средства може да бъде получена от синдика на посочените по-горе телефони и адрес, а оглед може да бъде извършен на място в град Пловдив, след предварителна уговорка. Предложенията за закупуване трябва да съдържат предложение за покупна цена в лева (цифром и словом) и да предвиждат пълното й заплащан в деня на сключване на договора. Разноските за сключване на договора в предвидената от закона форма – с нотариална заверка на подписите и дължимият местен данък са за сметка на купувача. Предложенията във връзка с обявената продажба чрез пряко договаряне, трябва да бъдат направени писмено, да имат срок на валидност поне до 30.01.2013 г. и да съдържат името, адреса и телефони за контакт с кандидат-купувача. Предложенията за закупуване могат да бъдат подавани в срок до 15.01.2013 г. в канцеларията на синдика в Стара Загора, п.к. 6000 ул. Хаджи Димитър Асенов № 119 ет. 3, офис 6, както на място, така и по пощата.

Споделете