Loading...

„Реставрация“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване и закрито заседание за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 04.04.2019

„Реставрация“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване и закрито заседание за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете