Loading...

„Реставрация“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 13.11.2018

„Реставрация“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете